Skip to content back to nav
 
 

Vores tilbud

Sundhedspleje

Sundhedspleje er et frivilligt og gratis tilbud til alle familier med spædbørn, småbørn og skoleelever i Egedal Kommune.

Sundhedsplejerskerne vejleder og giver gode råd til børnefamilier om trivsel og sundhed.

Formålet er at bidrage til en generel sundhedsfremmende og sundhedsfore-byggende indsats, som skal medvirke til at sikre børn og unge en sund opvækst, og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Du kan læse mere på hjemmesiden under de enkelte overskrifter, om de tilbud der er i Egedal Kommune.  

 

Kvalitetsstander for småbørn (godkendte)

Kvalitetsstandarder for skoleelever  (godkendte)

Oversigt over medarbejderne med distrikter, tlf. nr. og mailadr .

Årsrapport 2020