Skip to content back to nav
 
 

Vores tilbud
OBS ÆNDRINGER

Sundhedspleje

Vær opmærksom på, at sundhedstjenesten i Egedal Kommune på grund af risikoen for coronasmitte ikke har normal drift. Du kan derfor ikke forvente, at services og tilbud fungerer som normalt.

Det betyder, at alle familier med nyfødte vil blive tilbudt et hjemmebesøg på 5- 6 dag efter fødslen af en sundhedsplejerske.

Alle øvrige hjemmebesøg omlægges til telefon rådgivning.


Hjemmebesøg gennemføres ud fra et fagligt skøn, men ved mindste sygdom i hjemmet, bedes du melde afbud til din sædvanlige sundhedsplejerske eller på hovednummer 72596720.


Løbende info om situation finder du på coronasmitte.dk

 

Sundhedspleje er et frivilligt og gratis tilbud til alle familier med spædbørn, småbørn og skoleelever i Egedal Kommune.

Sundhedsplejerskerne vejleder og giver gode råd til børnefamilier om trivsel og sundhed.

Formålet er at bidrage til en generel sundhedsfremmende og sundhedsfore-byggende indsats, som skal medvirke til at sikre børn og unge en sund opvækst, og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Du kan læse mere på hjemmesiden under de enkelte overskrifter, om de tilbud der er i Egedal Kommune.  

 

Kvalitetsstander for småbørn (godkendte)

Kvalitetsstandarder for skoleelever  (godkendte)

Oversigt over medarbejderne med distrikter, tlf. nr. og mailadr.

Årsrapport 2019