Skip to content back to nav
 
 

9-10 måneders besøget

Viden om søvn 1 - 3 år

Dette er et afsluttende besøg af sundhedsplejersken og vil indeholde en række relevante emner. Besøget varer ca.1½ time. 

Der er sket en masse siden sidste besøg og opstart i daginstitution/dagpleje og arbejdet er måske aktuelt. Dette drøftes med sundhedsplejersken, samt de ting der er relevante for jer. 

Jeres barn bliver målt og vejet og udvikling, velbefindende og trivsel drøftes og alle eventuelle spørgsmål besvares ved en fælles dialog. 

Sundhedsplejersken vil også komme ind på kost, vitaminer, tænder/tandbørstning, søvn/aftenritualer, stimulation, lege, motorik, sprog, vaccinationer og sikkerhed, samt sundhedstjenestens tilbud om PREP kursus og 3½ års besøg. Og de der har tilmeldt sig projektet om børn og antibiotika, vil få udleveret en bogen om "Infektioner og antibiotika blandt småbørn" 

Sammen med sundhedsplejersken drøftes et overgangsskema - fra sundhedspleje til dagtilbud - hvor I sammen tager et overblik om der er nogle udfordringer hvor I/jeres barn eventuelt har brug for en ekstra opmærksomhed/indsats. Disse informationer videregives efter aftale med jer, til den dagplejer/institution som jeres barn skal gå i, så I sammen kan følge op på det. 

Puf:
Der laves endvidere et spørgeskema sammen med familien, som tager udgangspunkt i den psykiske udvikling og funktion hos børn i alderen 9/10 måneder. 

Dit barn vil være tilknyttet sundhedstjenesten til det går ud af skolen, hvilket betyder at I i den periode kan tage kontakt til sundhedstjenesten ved behov. 

Anbefalet litteratur: