Skip to content back to nav
 
 

9-10 måneders besøget

Viden om søvn 1 - 3 år

Dette er et afsluttende besøg af sundhedsplejersken og vil indeholde en række relevante emner. Besøget varer ca.1½ time. 

Der er sket en masse siden sidste besøg og opstart i daginstitution/dagpleje og arbejdet er måske aktuelt. Dette drøftes med sundhedsplejersken, samt de ting der er relevante for jer. 

Jeres barn bliver målt og vejet og udvikling, velbefindende og trivsel drøftes og alle eventuelle spørgsmål besvares ved en fælles dialog. 

Sundhedsplejersken vil også komme ind på kost, vitaminer, tænder/tandbørstning, søvn/aftenritualer, stimulation, lege, motorik, sprog, vaccinationer og sikkerhed, samt sundhedstjenestens tilbud om PREP kursus.

Sammen med sundhedsplejersken drøftes et overgangsskema - fra sundhedspleje til dagtilbud - hvor I sammen tager et overblik over barnets udfordringer og om der er brug for en ekstra opmærksomhed/indsats. Disse informationer videregives efter aftale med jer, til den dagplejer/institution som jeres barn skal gå i, så I sammen kan følge op på det. 

Puf:
Puf-spørgeskema udfyldes sammen med familien, det tager udgangspunkt i den psykiske udvikling og funktionen hos børn i alderen 9/10 måneder. 

Ud fra besvarelsen af spørgeskemaet og sundhedsplejerskens observationer kan det vise sig, at dit barn kan have glæde af nogle motoriske øvelser eller stimuli til ændret aktivitetsniveau.

Her kan du finde inspiration til motoriske øvelser og stimuli. 

Information om børn og antibiotika: Børn bliver syge, og mange forældre oplever, at deres barn "nærmest altid" er syg. Det er dog helt normalt, at børn i løbet af deres første leveår i gennemsnit har otte infektioner, som primært er luftvejsinfektioner.

Denne bog: "Infektioner og antibiotika blandt småbørn"   kan derfor klæde dig bedre på til en dialog med lægen om infektioner og antibiotika, og ligeledes gøre dig mere tryg i din rolle som forælder til et barn, der er syg. 

Bogen findes også på følgende sprog:

Det Nationale Antibiotikaråd og Sundheds- og Ældreministeriet har udgivet pjecen: Daginstitutioner og småbørnsområdet, hvor du kan læse mere om smittespredning og hygiejne.

Dit barn vil være tilknyttet sundhedstjenesten, til det går ud af skolen. Det betyder, at I ved behov i perioden kan tage kontakt til sundhedstjenesten.

Anbefalet litteratur: