Skip to content back to nav
 
 

1-2 ugers besøget

Baby der ammer

Dette er et besøg hvor I drøfter tiden siden sidste besøg. Hvilke ting I synes fungerer og hvad der eventuelt ikke fungerer. Besøget varer ca.1 time. 

Jeres barn bliver målt og vejet og kontakt, velbefindende og trivsel drøftes og alle eventuelle spørgsmål besvares ved en fælles dialog. 

I vil blandt andet komme ind på amning, barnets afføringsmønster, væske, hvile, knibeøvelser og sundhedstjenestens tilbud om efterfødselsreaktionsgrupper. 

Anbefalet litteratur ved dette besøg: