Skip to content back to nav
 
 

Sundhedsplejerskens besøg

Logo - Sundhedstjenesten Egedal

Velkommen til Sundhedstjenesten i Egedal Kommune

Sundhedstjenesten tilbyder besøg af en sundhedsplejerske fra jeres barns fødsel til det er ca. 11 måneder. Tilbuddet er frivilligt og gratis.

Sundhedstjenesten får besked fra jordemoderen om jeres barns fødsel.

I løbet af de første dage efter fødslen bliver I kontaktet telefonisk af en sundhedsplejerske med henblik på, at aftale det første besøg.

Sundhedsplejersken giver råd og vejledning om barnets og familiens sundhed og trivsel.
Formålet er at bidrage til en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats for jer og jeres barn og danne grobund for en god og sund opvækst.

Hvis der er sygdomstegn i familien på den planlagte besøgsdag, skal der meldes afbud til sundhedsplejersken eller på hovednummeret 7259 6720. 

En sundhedsplejerske profil
En sundhedsplejerske er uddannet sygeplejerske med praktisk erfaring indenfor børneområdet og har en videregående specialuddannelse på 1½ år, hvor fokus er på sundhedsfremme og forebyggelse hos børn, unge og familier.
Sundhedsplejersken arbejder oftest i et skoledistrikt, med spæd - og småbørn samt skolebørn. Sundhedsplejersken er også konsulent i områdets dagtilbud.

Besøg i hjemmet:

  • 1.besøg: Indenfor de første 7 dage efter fødslen. 
  • 2.besøg: 1-2 uger efter 1. besøg 
  • 3.besøg: Når barnet er ca. 8 uger 
  • 4.besøg: Når barnet er ca. 4-4,5 måned 
  • 5.besøg: Når barnet er ca. 9-11 måned

Til højre i fanerne er der en beskrivelse af de 5 besøg, hvor du kan læse om hvad det enkelte besøg indeholder.

Små børns sundhed 0-6år - når du er ny i Danmark
Her kan du læse mere om, hvordan du forholder dig til og være ny i Danmark. Pjecen er oversat til flere sprog og findes på siden her