Skip to content back to nav
 
 

Syge børn

Smitsomme sygdomme hos børn

Alle børn bliver syge af og til.

Et sygt barn stiller specielle krav til pasning og observation.
Det er derfor vigtigt, at barnet bliver passet af en voksen, der kender barnet godt.

Hvornår er barnet syg
Barnet er syg, hvis almentilstanden er påvirket ved at barnet er mere pylret, grædende, mat/sløv, har feber (måles når barnet har været i ro i ca. 30 min.), diarré, opkast eller hvis barnet har specifikke symptomer med puds i øjnene (det hvide i øjnene skal være rødt).

Barnet skal kunne deltage i de aktiviteter det plejer, uden at kræve særlig pasning eller omsorg.
Barnet skal f.eks. kunne lege ude og tage med på udflugt.

Hvornår må børn ikke komme i instition/dagpleje
En hovedregel er, at syge børn ikke må komme i institution/dagpleje med en smitsom sygdom. 

Hvis et barn kommer i institution eller dagpleje uden at være helt rask, har det på grund af nedsat modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden sygdom.

Barnet må først komme tilbage i institutionen, når det ikke længere smitter. 

Du kan læse mere i pjecen: Syge børn.

Dagtilbud og Sundhedstjenesten har udarbejdet vejledningen, Hvornår er barnet rask/syg?, som tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. smitsomme sygdomme hos børn og unge.

Ovennævnte vejledning er oversat til arabisk, engelsk, tigrinya og somalisk, se under dokumenter. 

Her finder du også en bog om viden til forældre "Småbørn, Infektioner og Antibiotika.

Børnelægernes Børnetips

Er danske børnelægers bud på at skabe mere tryghed og klarhed for forældre med syge børn i alderen 6 mdr. til 12 år. Børnelægernes Børnetips består af en række korte og instruktive film.

Se Børnelægernes Børnetips her: Børnelægerns BørneTips.