Skip to content back to nav
 
 

Syge børn

Smitsomme sygdomme hos børn

Alle børn bliver syge af og til.

Et sygt barn stiller specielle krav til pasning og observation.
Det er derfor vigtigt, at barnet bliver passet af en voksen, der kender barnet godt.

Hvornår er barnet syg
Barnet er syg, hvis almentilstanden er påvirket ved at barnet er mere pylret, grædende, mat/sløv eller har feber (måles når barnet har været i ro i ca. 30 min.), eller hvis barnet har specifikke symptomer med puds i øjnene (det hvide i øjnene skal være rødt), diarré eller opkast.

Barnet skal kunne deltage i de aktiviteter det plejer, uden at kræve særlig pasning eller omsorg.
Barnet skal f.eks. kunne lege ude og tage med på udflugt.

Hvornår må børn ikke komme i instition/dagpleje
En hovedregel er, at syge børn ikke må komme i institution/dagpleje med en smitsom sygdom.
Barnet må først komme der igen, når det ikke længere smitter. 

Hvis et barn kommer i institution eller dagpleje uden at være helt rask, har det på grund af nedsat modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden sygdom.

Du kan læse mere i pjecen: Syge børn.

Dagtilbud og Sundhedstjenesten har udarbejdet vejledningen: Hvornår er barnet rask/syg? Den tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. smitsomme sygdomme hos børn og unge.

Ovennævnte vejledning er oversat til flg. sprog:

Arabisk, Engelsk, Tigrinya og Somalisk

Skal mit barn have antibiotika? En bog med viden til forældre: Småbørn, Infektioner og Antibiotika - (Arabisk version)  (Tigrinya version)

Relevante links: 

Sundhedsstyrelsen: Smitsomme sygdomme hos børn og unge

Komiteen for Sundhedsoplysning har udgivet en plakat om smitsomme sygdomme hos børn.
Plakaten kan købes på deres hjemmeside.

Undgå influenza, Artikel fra Videnskab.dk: Håndvask redder dig fra influenza

Retsinformation:
Medicingivning til børn i dagtilbud, skoler og skolefritidsordninger
Sygdomsleksikon