Skip to content back to nav
 
 

Projekt - sundhedsplejersker styrker integrationen

Billede af børnehænder

Sundhedtjenesten i Egedal kommune er med i projektet Sundhedsplejsker styrker integrationen.

Projektets overordnede vision er at skabe en bedre integration, sundhed og trivsel fornuværende og kommende flygtningefamilier i Danmark gennem en tidlig, forebyggende, koordineret og målrettet indsats.

Sundhedsplejerskernes faglighed er afgørende i projektet, fordi netop sundhedsplejersken typisk er den fagperson, som under sine hjemmebesøg kommer i tættest kontakt med familier fra etniske minoriteter og har indgående viden om børns sundhed og trivsel.

Sundhedsplejersken er også brobygger mellem familierne og det omgivende samfund, idet sundhedsplejersken samarbejder med eksempelvis sygehusvæsenet, de praktiserende læger, dagtilbud og skoler.


Projektet giver sundhedsplejerskerne et kompetenceløft, så de kan varetage en ny koordinerende rolle ift. flygtningefamilierne, og klædes på til i højere grad at kunne udøve deres faglighed i og med forståelse for familiernes kultur og baggrund. Dette kombineres med en række ekstra indsatser i form af besøgspakker til familierne med henblik på at forbedre sundhedsplejerskernes tilbud og derved forbedre familiernes sundhed og trivsel.

Projektet gennemføres med Foreningen for ledere af sundhedsordninger for børn og unge i Danmark som faglig garant for projektet. Kompetenceudviklingen af Sundhedsplejersker varetages af professionshøjskolerne VIA og Metropol. Projektet er forankret i VIA, der hermed er ansvarlig over for Nordea Fonden ift. projektets fremdrift og økonomi.

Projektet forløber til udgangen af 2019.

 

Læs bla. pjecen familie i et nyt land her

Læs også besøgspakker her