Skip to content back to nav
 
 

Projekt de første 1000 dage

Legetøj

Satspulje projektet de første 1000 dage hos familier i udsatte positioner og i dagtilbud

Med finansloven for 2019 blev der enighed om at styrke indsatsen målrettet de første 1000 dage for børn i udsatte positioner og sårbare familier med en række nye initiativer.

Egedal Kommune blev valgt til at få en del af denne satspulje sammen med 9 andre kommuner. Dette projekt kører fra medio august 2019 til september 2021, hvor sundhedsplejerskerne, bl.a. skal tilbyde 1,5 og 3 års besøg og evt. et COS-P forløb.

Som en del af denne prioritering er der afsat 41 mio. kr. i 2019 for hele Danmark til en øget sundhedsplejeindsats til udsatte og sårbare familier ved hhv. besøg af sundhedsplejersken i hjemmet, når barnet er 1 ½ og 3 år. Midlerne udmøntes til kommunale sundhedstjenester, der vil udvikle, afprøve og evaluere indsatser, der tager udgangspunkt i kriterier for såvel hjemmebesøg som samarbejde med dagtilbud, der fastsættes af Sundhedsstyrelsen. Indsatserne skal kvalificere, styrke og systematisere indsatsen for sårbare og udsatte familier. Som en del af initiativet vil de udvalgte kommuner skulle efteruddanne sundhedsplejersker og pædagoger i metoden Circle of Security Parents (COS-P). Sundhedsstyrelsen forestår udmøntningen af puljen.

Overordnet mål med puljen:

  • At prioritere en øget sundhedsplejeindsats, der kvalificerer, styrker og systematiserer indsatsen for sårbare og udsatte familier.
  • At udvide den indsats, sundhedsplejerskerne allerede har ydet i familien gennem barnets første leveår, og styrke den tidlige indsats for små børn med særlige behov og deres familier.
  • At styrke samarbejdet mellem sundhedsplejen, dagtilbud og forældre ved besøg af sundhedsplejen i dagtilbud, så sundhedsplejens faglige viden om barnet i højere grad bringes i spil og ind tænkes i det pædagogiske arbejde i forhold til at styrke alle børns - herunder også børn i udsatte positioners - sundhed, trivsel og udvikling i de tidlige år.

Sundhedstjenesten er godt i gang med 1,5 og 3 års besøgene i henhold til puljen, og har i 2019 aflagt 21 1,5 års besøg og 5 3 års besøg. Det forventes, at der igangsættes COS-p forløb i samarbejde med ressourcepædagoger i primo 2020.

Har du haft besøg af sundhedsplejersken bedes du besvare nedenstående spørgeskema, hvis du ikke gjode det ved besøget:

1,5 års spørgeskema

3 års spørgeskema

COS-P spørgeskema