Skip to content back to nav
 
 

Parforholdet

Hænder - nærvær

Når familien forøges med en lille ny, kan tiden efter fødslen være en sårbar periode.

Den nye rolle i Jeres parforhold
I skal alle finde jeres nye roller i forhold til familiesituationen.
Manglende søvn og bekymringer kan også præge hverdagen.

For at klare jeres nye situation er det meget vigtigt, I får plejet jeres parforhold.
Få afstemt jeres forventninger til hinanden, så der ikke opstår unødige konflikter.
Disse beror ofte på misforståelser.

Vær opmærksom på de faresignaler der kan opstå:

 • Optrapning af en situation hvor man bebrejder hinanden
 • Nedvurdering af hinandens følelser
 • Fejltolkning af den anden og tingene opfattes mere negativt, end det var ment
 • Tilbagetrækning for at få fred, men husk problemerne er der stadig

Pleje af parforholdet

 • Få afstemt jeres forventninger til hinanden
 • Støt hinanden
 • Anerkend hinanden også når der fejles
 • Ros hinanden
 • Tilgiv hinanden, hvis der jokkes i "spinaten" 
 • Overrask hinanden med små søde ord, Sms´er.
 • Nyd de få timer I kan få alene med hinanden
 • Kram hinanden - der frigøres en masse gode hormoner når huden berøres
 • Brug humor og sig pyt - pyt
 • Tag imod tilbud om pasning når barnet har alderen til det
 • Tag en tur i biografen, ud og spise eller en god middag hjemme - uden børn

Gå blidt og forsigtigt i gang, når I skal til at være "kærester" igen.
Mange kvinder har nedsat lyst til sex i starten. forståelse, kommunikation, omsorg og ømhed er basis for at genoptage samlivet.

Tal om prævention med egen læge ved 8 ugers undersøgelsen.

WHO´s definition på seksualitet

Læs mere om sex efter fødslen i notatet fra speciallæge Erik Fangel Poulsen.

Sundhedstjenesten har udarbejdet en pjece om bækkenbund og bækkenbundsøvelser.

Læs Sundhedstjenestens tilbud vedr. deltagelse i PREP kursus.