Skip to content back to nav
 
 

Børns sundhed

Logo - Sundhedstjenesten Egedal

Egedal Kommune - kommunal sundhedsprofil for børn født i 2016

  • En forebyggende og sundhedsfremmende indsats for børn er vigtig af flere grunde. Én grund er den etiske forpligtigelse til at sikre sundhed blandt alle børn. En anden grund er, at det er en investering i fremtiden.

Der findes ikke megen offentlig statistik om spædbørns sundhed og trivsel. Hvis man vil styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for børn, er det vigtigt at have gode data om børns sundhed og samfundets indsats. Sundhedsplejerskernes journaler er en vigtig kilde til en sådan monitorering af spædbørns sundhed. For det første fordi sundhedsplejerskerne ser og besøger stort set alle børn og deres familier i det første år af barnets liv og følger børnene fra skolestart til udskolingen. For det andet fordi sundhedsplejerskerne er specielt uddannet til at undersøge og observere børn og unges sundhed og udvikling.

Denne rapport  - har til formål at tegne en sundhedsprofil for børn født i 2016 i Egedal kommune på baggrund af registerdata og sundhedsplejerskedata indsendt til Databasen Børns Sundhed.

Denne kommunale sundhedsprofil skal ses som en udvidelse af Sundhedsprofilen omhandlende alle børnene i Databasen Børns Sundhed. Det betyder, at den kommunale sundhedsprofil indeholder nogle data, der ikke indgår i den sædvanlige sundhedsprofil om børn født i 2016 fra Databasen Børns Sundhed, og det er derfor interessant at orientere sig i begge dele af rapporten for at få et bredere indblik i kommunens børn/familier.

Tryg start for vores babyer (pressemeddelelse Egedal Kommune)

Vi passer på vores babyer

Ny rapport viser, at Egedals spædbørn fra fødslen har gode voksne omkring sig. Et tidligt samarbejde mellem forældre og sundhedsplejersker bidrager til den positive statistik.

Læs hele nyheden her

http://www.egedalkommune.dk/borger/familie,-boern-og-unge/boern-0-6-aar/sundbabystart

Fakta (tal fra ny rapport - nedenstående link)

Spædbørn født i 2016 i Egedal: 

  • 7,8 % af Egedals spædbørn bor ikke sammen med begge forældre. Landsgennemsnittet er 12,6 %.
  • 1,5 % af Egedals spædbørn har forældre, der ikke var i arbejde eller under uddannelse, et år, inden barnet blev født. Landsgennemsnittet er 3 %.
  • 70,7 % af spædbørnene i Egedal havde deres første besøg af sundhedsplejersken, inden de var en uge gamle. Landsgennemsnittet er 66,8 %.

I Region Hovedstaden ønsker vi at være med til at skabe et godt liv for alle børn. Vi prioriterer arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i barndommen, og vi prioriterer lighed i sundhed, fx lighed mellem etniske danskere, danskere med indvandrerbaggrund og deres efterkommere. Læs folderen her!