Skip to content back to nav
 
 

Børns sundhed

Logo - Sundhedstjenesten Egedal

Egedal Kommune - kommunal sundhedsprofil for børn født i 2016

Databasen Børns Sundhed


Der findes ikke megen offentlig statistik om spædbørns sundhed og trivsel. Hvis man vil styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for børn, er det vigtigt at have gode data om børns sundhed og samfundets indsats.
Sundhedsplejerskernes journaler er en vigtig kilde til en sådan monitorering af spædbørns sundhed. For det første fordi sundhedsplejerskerne ser og besøger stort set alle børn og deres familier i det første år af barnets liv og følger børnene fra skolestart til udskolingen. For det andet fordi sundhedsplejerskerne er specielt uddannet til at undersøge og observere børn og unges sundhed og udvikling.

Nedenstående sundhedsprofil præsenterer data for børn født i 2017 for de 33 kommuner, som er en del af samarbejdet Databasen Børns Sundhed. I Sundhedsprofilen kan den enkelte kommune sammenligne sig med hele populationen og de andre kommuner.
Formålet med Databasen Børns Sundhed er at få mere viden om børns sundhed og sundhedsplejerskernes
arbejde samt at bidrage til det sundhedsfremmende arbejde målrettet børn og unge.
Se rapporten her:
https://www.sdu.dk/da/sif/rapporter/2019/sundhedsprofil_for_boern_foedt_i_2017

Her kan ses Egedal Kommunes sundhedsprofil for børn født i 2016 fra Databasen Børns Sundhed: Denne rapport   - 
Tal fra ovenstående rapport
Spædbørn født i 2016 i Egedal:


• 7,8 % af Egedals spædbørn bor ikke sammen med begge forældre.
Landsgennemsnittet er 12,6 %.

• 1,5 % af Egedals spædbørn har forældre, der ikke var i arbejde eller under uddannelse, et år, inden barnet blev født. Landsgennemsnittet er 3 %.

• 70,7 % af spædbørnene i Egedal havde deres første besøg af sundhedsplejersken, inden de var en uge gamle. Landsgennemsnittet er 66,8 %.


I Region Hovedstaden ønsker vi at være med til at skabe et godt liv for alle børn. Vi prioriterer arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i barndommen, og vi prioriterer lighed i sundhed, fx lighed mellem etniske danskere, danskere med indvandrerbaggrund og deres efterkommere. Læs folderen her!

 

Børns mentale helbred og sundhed - en undersøgelse af 0-8 årige i Region Hovedstaden i 2002-2017