Skip to content back to nav
 
 

Børns Sundhed

Logo - Sundhedstjenesten Egedal

Sundhedsprofil for børn

Databasen Børns Sundhed


Der findes ikke megen offentlig statistik om spædbørns sundhed og trivsel. Hvis man vil styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for børn, er det vigtigt at have gode data om børns sundhed og samfundets indsats.
Sundhedsplejerskernes journaler er en vigtig kilde til en sådan monitorering af spædbørns sundhed. For det første fordi sundhedsplejerskerne ser og besøger stort set alle børn og deres familier i det første år af barnets liv og følger børnene fra skolestart til udskolingen. For det andet fordi sundhedsplejerskerne er specielt uddannet til at undersøge og observere børn og unges sundhed og udvikling.

Nedenstående sundhedsprofil præsenterer data for børn født i 2018 for de 33 kommuner, som er en del af samarbejdet Databasen Børns Sundhed. I Sundhedsprofilen kan den enkelte kommune sammenligne sig med hele populationen.
Formålet med Databasen Børns Sundhed er at få mere viden om børns sundhed og sundhedsplejerskernes arbejde samt at bidrage til det sundhedsfremmende arbejde målrettet børn og unge.

Læs rapporten: Sundhedsprofil for børn født i 2018

 

I 2018 udgav Databasen Børns Sundhed en sundhedsprofil for børn født i 2016 i Egedal Kommune.

Læs rapporten: Egedal Kommune - Sundhedsprofil for børn født i 2019.

Læs rapporten: Egedal Kommune - Sundhedsprofil for børn født i 2016.

Rapporten viser bl.a. at:

• 7,8 % af Egedals spædbørn ikke bor sammen med begge forældre.
Landsgennemsnittet er 12,6 %.

• 1,5 % af Egedals spædbørn har forældre, der ikke var i arbejde eller under uddannelse, et år, inden barnet blev født. Landsgennemsnittet er 3 %.

• 70,7 % af spædbørnene i Egedal havde deres første besøg af sundhedsplejersken, inden de var en uge gamle. Landsgennemsnittet er 66,8 %.


Region Hovedstaden ønsker at være med til at skabe et godt liv for alle børn. Derfor prioriteres arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i barndommen samt lighed i sundhed, fx. lighed mellem etniske danskere, danskere med indvandrerbaggrund og deres efterkommere.

Læs folderen: Herkomst og Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden.

 

Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet en rapport for Region Hovedstaden baseret på data fra Børns Sundhed. Rapporten omhandler børns mentale helbred og sundhed og indbefatter en undersøgelse af 0- 8 årige i Region Hovedsatden i 2002 - 2017.

Læs rapporten: Børns metale helbred og sundhed.