Skip to content back to nav
 
 

Skoleelever

Børn og undervisning

Alle kommunens skoler har tilknyttet en sundhedsplejerske.

Sundhedsplejersken arbejder for at fremme børnenes sundhed og trivsel og kan medvirke til, at sygdomme opdages så hurtigt som muligt.
På skolen samarbejder sundhedsplejersken med lærerne og skolens øvrige personale.

Kontakten foregår i en kombination af sundhedssamtaler, undersøgelser og sundhedsorienteret undervisning. Sundhedsplejerskerne tilbyder yderligere kontakt til børn, der har et særligt behov, samt eventuelt hjemmebesøg eller samtale med forældre.

Efter aftale med klasselæreren indkalder sundhedsplejersken, via forældreintra, eleverne til sundhedssamtalen eller den sundhedsorienterende undervisning.
Ved indkaldelsen til de individuelle samtaler, vil der være vedhæftet et spørgeskema, som venligst bedes udfyldt og medbragt til samtalerne.

Inddragende netværksmøde
Et inddragende netværksmøde har til formål at tale om, hvordan man i fælles-skab, kan give barnet den bedst mulige hverdag i skolen.  På dette møde deltager altid skolens tværfagligteam bestående af  sundhedsplejerske, rådgiver, psykolog og daglig leder. Endvidere deltager forældrene (evt. andre familie medlemmer) og eleven. 

Sundhedstjenestens tilbud i skolen

Sundhedstjenestens tilbud i skolen - Arabisk
Sundhedstjenestens tilbud i skolen - Engelsk
Sundhedstjenestens tilbud i skolen - Tigrinya
Sundhedstjenestens tilbud i skolen -Somali
Sundhedstjenestens tilbud i skolen - Ukrainsk

Sundhedsplejerskens tilbud på de forskellige klassetrin

Ny App (wannasport) gør det let at dyrke sport i Egedal Kommune. App kan downloades gratis til Iphone eller Android.
Her kan du kan læse mere om brug af kommunens idrætsfacciliteter - og finde samt booke tider.

App Clue (om menustration) 

Ungdomsmodtagelsen:

En Ungdomsmodtagelse er et sted, hvor du kan søge svar på både medicinske, psykiske og sociale spørgsmål. 

De har uddannelse i og har særlig erfaring med at arbejde  med unge. Ofte kan de løse problemerne i Ungdomsmodtagelsen,  men en gang i mellem må de hente hjælp andre steder fra.

Ingen spørgsmål er for store, for små, uvigtige, mærkelige eller forkerte. Der er heller ingen problemer, der er for små eller for store til at søge hjælp til.

Læs mere her: Ungdomsmodtagelsen

Rapport vedr. Søskendene udarbejdet af Børns Sundhed Database