Skip to content back to nav
 
 

Allergi

Allergi

Allergiske sygdomme

Allergiske sygdomme er vidt udbredte og rammer omkring 30 - 40 % af alle børn og unge.

Forekomsten har været stigende gennem mange år, men synes nu at være stagnerende.
Allergiske sygdomme er årsag til mange symptomer og gener i dagligdagen.

De almindeligste allergiske sygdomme er:

  • Astma
  • Børneeksem
  • Høfeber og helårsnue
  • Fødevare-, insekt- og lægemiddelallergi
  • Kontakteksem

Allergisk kontakteksem 
Ca. 15 % af pigerne og 5 % af drengene i skolealderen har kontaktallergi over for nikkel og parfumer.
Der ses også ofte kontakteksem i forbindelse med tatoveringer og hårfarvning. 

Symtomer på kontaktallergi
Symptomet på kontaktallergi er eksem, der viser sig ved rødme, kløe og hævelse af huden. Efterfølgende kan der komme knopper og små blærer, der kan blive til sår.
Hvis eksemet ikke behandles, kan det udvikle sig til et kronisk eksem med tør hud, der skæller og revner.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en pjece: Allergi over for kemiske stoffer.

Læs mere om allergi over for kemiske stoffer på: www.astma.astma-allergi.dk

Pjecen fra Sundhedsstyrelsen: Dit job - Dit valg - Dine muligheder, giver hjælp til dit valg af uddannelse og erhverv (hvis du har eller har haft astma, høfeber eller eksem).